آموزش شبکه‌ بندی با نرم‌ افزار ICEM

نرم افزار ICEM ابزاری قدرتمند برای تولید هندسه و شبکه محاسباتیِ سازمان یافته به منظور انجام شبیه سازی در نرم‌افزارهای دیگری همچون CFX و FLUENT می‌باشد.

سرفصل‌های این دوره‌ی آموزشی به شرح زیر می‌باشد:

۱) معرفی این نرم افزار و آشنایی با بخش های مختلف آن

۲) تشریح مبانی بلاک بندی و قابلیت های مختص به این نرم افزار در مقایسه با سایر نرم افزارهای شبکه بندی

۳) تشریح معیارهای بررسی کیفیت شبکه

۴) انجام پروژه‌ی بلاک بندی و شبکه بندی ایرفویل در دو محیط انسیس مشینگ و انسیس ICEM

۵) انجام پروژه‌ی طراحی، بلاک بندی و شبکه بندی برای یک انشعاب سه-بعدی 

بلاک بندی و شبکه بندی در ICEM
بلاک بندی و شبکه بندی در ICEM