دوره‌ی آموزشی شبیه سازی پدیده‌ی مخرب کاویتاسیون با رویکرد صنعتی

در این دوره‌ی آموزشی علاوه بر آموزش مبانی پدیده‌ی کاویتاسیون و انجام پروژه‌های اریفیس، هیدروفویل ناکا و پمپ سانتریفیوژ، نحوه‌ی اعتبارنسجی نتایج با مقالات و مشاهده‌ی نتایج در نرم افزار تیک پلات (Tecplot) شرح داده خواهد شد.