شبیه سازی سطوح متخلخل در فلوئنت

  • قیمت: 380,000 تومان