مسابقه‌ی بزرگ شبیه ساز برتر

مراحل شرکت در مسابقه و ارسال نتایج:

۱) یک موضوع دلخواه انتخاب و فرآیند شبیه سازی در نرم افزار فلوئنت را آغاز کنید (می توانید از شبیه سازی‌هایی که قبلا انجام داده‌اید استفاده کنید)

۲) نتایج مربوط به شبیه سازی را در یک پوشه با نام «نتایج» ذخیره کنید.

۳) همراه با معرفی مختصری از شبیه سازی خود، نتایج را به آدرس ایمیلی که بعد از ثبت نام مشاهده خواهید کرد ارسال کنید.