آموزش کدنویسی در فلوئنت از مقدماتی تا پیشرفته

سرفصل های این دوره به شرح زیر است:

۱) آموزش زبان برنامه نویسی C
۲) معرفی انواع ماکروهای UDF
۳) آموزش یو دی اف نویسی برای شرایط مرزی و خواص سیال
۴) آموزش نحوه تعریف و کاربرد  UDM و UDS
۵) آموزش یو دی اف نویسی برای فاز گسسته
۶) آموزش یو دی اف نویسی برای جریان های چند فازی
۷) آموزش یو دی اف نویسی برای محاسبات مربوط به پردازشگر موازی
۸) حل مثال های کاربردی