راه‌های ارتباطی با مدیران سایت

مهندس صالحی                  ۰۹۱۵۷۵۷۹۰۴۴

مهندس دلدار                      ۰۹۱۰۴۸۷۲۳۵۴

مهندس باقی نژاد                ۰۹۱۹۰۲۷۱۸۰۶


آدرس پستی: شهر مشهد – بلوار معلم – صدف ۳۲ – پلاک ۳/۱ – واحد ۳

تلفن ثابت: ۰۵۱۳۸۹۱۹۰۲۳