منتشرشده در

بررسی قابلیت های آپدیت ۲۰۱۹ انسیس فلوئنت

هر شرکت نرم افزاری پس از تولید یک نرم افزار به منظور برطرف نمودن اشکالات آن و همچنین اضافه کردن قابلیت های جدید و در راستای جلب رضایت کاربران هر چند وقت یک بار نرم افزار های خود را به روز رسانی می کند. نرم افزار کاربردی انسیس فلوئنت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سالانه برای جلب رضایت هر چه بیشتر کاربران خود، آپدیت هایی را ارائه می کند. در این مقاله می خواهیم به بررسی قابلیت های  آپدیت ۲۰۱۹ انسیس فلوئنت بپردازیم.

ادامه خواندن بررسی قابلیت های آپدیت ۲۰۱۹ انسیس فلوئنت