منتشرشده در

گام‌های اولیه حل مسئله‌ی CFD با استفاده از انسیس فلوئنت

در راستای ادامه مطالب ارائه شده در این وب سایت، در زمینه‌ی آموزش انسیس فلوئنت و تسریع در انجام پروژه با انسیس فلوئنت، در این مطلب تصمیم داریم مراحل گام به گام حل مسئله‌ی CFD را با استفاده از این نرم افزار کاربردی مورد بحث قرار دهیم.

ادامه خواندن گام‌های اولیه حل مسئله‌ی CFD با استفاده از انسیس فلوئنت