آشنایی با مدل آکوستیک در فلوئنت (Acoustics Model)

زمان مطالعه: 5 دقیقه 💬 توضیحات: آیرو آکوستیک شاخه ای از علم آکوستیک است که به بررسی تولید نویز (noise) می پردازد. نویز می …

آشنایی با مدل آکوستیک در فلوئنت (Acoustics Model) ادامه »