انتقال حرارت از طریق تشعشع در یک اتاق

مدل‌های انتقال حرارت تشعشع در فلوئنت

زمان مطالعه: 2 دقیقه وقتی که مدل های تابش فعال است، شار تشعشعی در حل معادله انرژی در هر تکرار گنجانده می شود. روش‌های …

مدل‌های انتقال حرارت تشعشع در فلوئنت ادامه »