آشنایی با تعامل سازه و سیال FSI به کمک محیط های فلوئنت و مکانیکال در انسیس

زمان مطالعه: 5 دقیقه تعامل سازه و سیال FSI تعامل سازه و سیال (Fluid Structure Interaction) یا به اختصار FSI به حالتی گفته میشود …

آشنایی با تعامل سازه و سیال FSI به کمک محیط های فلوئنت و مکانیکال در انسیس ادامه »