تفاوت شبیه‌ سازی جریان در حال پایا (Steady) و حالت گذرا (Transient)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه