منتشرشده در

آشنایی با مفهوم انتقال حرارت و مکانیزم‌های آن

انتقال حرارت

علم انتقال گرما یا انتقال حرارت به تحلیل آهنگ انتقال گرما در سیستم می‌پردازد. انتقال انرژی از طریق شارش گرما را نمی‌توان مستقیما اندازه‌گیری کرد ولی این انتقال چون به یک کمیت قابل اندازه‌گیری به نام دما ارتباط دارد، دارای مفهوم فیزیکی است.

گرما

گرما نوعی انرژی است که به علت اختلاف دما بین دو سیستم، از یکی به دیگری منتقل می‌شود. (گرما همواره در حال عبور از مرزهای سیستم است.)

دما

کمیتی است بیانگر مقدار گرمای یک جسم. دما معیاری است برای تعیین میزان گرمی یا سردی یک جسم.

روش‌های انتقال گرما

  1. رسانش
  2. همرَفت
  3. تابشمعادلات انتقال حرارت و مقاومت گرمایی معادل

 

برای آشنایی بیشتر با انواع مکانیزم‌های انتقال حرارت و کاربردهای آن در نرم افزار فلوئنت، دوره‌‌ها‎ی آموزشی ” مبتدی تا حرفه‌ای در انسیس فلوئنت” و “ شبیه سازی انتقال حرارت و  احتراق در نرم افزار فلوئنت” در بخش فروشگاه آموزشی را پیشنهاد می‌کنیم.