منتشرشده در

آشنایی با تعامل سازه – سیال به کمک محیط های فلوئنت و مکانیکال در انسیس (Fluid Structure Interaction)

💬 توضیحات:

در بازار جهانی رقابتی امروز، موفقیت یا شکست محصول شما ممکن است بستگی به چگونگی رفتار متقابل بین سیالات و ساختارها داشته باشد. در حالی که نرم افزار CFD معمولی این تعاملات را نادیده می گیرد، نرم افزار ANSYS به مهندسان شما کمک می کند تا به مفهوم عمیق تری در تعاملات سازه-سیال در محصول خود،به منظور رسیدن به یک طراحی بهینه، دست پیدا کنید.

شما در این روش با ایجاد ارتباط بین تحلیل سیالاتی و جامداتی یک مدل، قادر خواهید بود تا به یک طراحی بهینه دست پیدا کنید.

در استفاده از این روش شما باید به محیط های انسیس فلوئنت و مکانیکال انسیس تسلط داشته باشید.

برای آموزش مفاهیم تعامل سازه-سیال و شبیه سازی آن در نرم افزارهای انسیس مکانیکال و فلوئنت، دوره‌‎‌های آموزشی ” از مبتدی تا حرفه‌ای در انسیس فلوئنت” در بخش فروشگاه آموزشی را پیشنهاد می‌کنیم.