منتشرشده در

آشنایی با جریان‌های آرام و آشفته(Laminar and Turbulent Flow)

جریان‌های لزج را می توان به دو رژیم جریان آرام و آشفته تقسیم کرد. معیار آرام یا آشفته بودن جریان عدد رینولدز است عدد رینولدز، نسبت نیروی اینرسی به نیروی لزجی (ویسکوز) است.برای آشنایی بیشتر با این مبحث تخصصی در راستای آموزش های کاربردی به منظور راحتی کار انجام پروژه با انسیس فلوئنت با ما تا انتهای این مقاله عمراه باشید.

ادامه خواندن آشنایی با جریان‌های آرام و آشفته(Laminar and Turbulent Flow)