احتراق و واکنش‌های شیمیایی

سرفصل‌های این دوره به شرح زیر است: 

۱) مبانی احتراق:

  • مقدمه
  • ویژگی‌های مدل‌های واکنشی در فلوئنت
  • مدل‌های جریان واکنشی در فلوئنت

۲) معرفی انواع فرآیند احتراق و فرآیندهای واکنشی (معادلات جریان آشفته واکنشی):

  • ماده و خواص
  • مدل اضمحلال گردابه
  • جزئیات مدل‌های شیمیایی
  • احتراق غیر پیش آمیخته
  • احتراق پیش آمیخته 
  • احتراق جزئی پیش آمیخته 

۳) انواع مدل‌های توربولانسی برای مد‌ل‌سازی احتراق

۴) آموزش مدل‌سازی فاز گسسته:

  • فرآیندهای فیزیکی و ترکیبی
  • انواع ذرات
  • اغتشاش ترکیبی
  • تنظیمات مدل واکنش ذرات

۵) آموزش تعریف واکنش‌های شیمیایی در فلوئنت و مدل‌سازی آلاینده‌ها:

  • مدل‌های تشکیل ساکس، ناکس و دوده در فلوئنت

۶) آموزش مدل‌سازی واکنش‌های سطح:

  • سطوح حل شده
  • سطوح حل نشده
  • محیط متخلخل

۷) حل مثال دو بعدی احتراق متناسب با نیاز اعضای شرکت کننده در کلاس به همراه اعتبارسنجی 

۸) حل مثال سه بعدی احتراق متناسب با نیاز اعضای شرکت کننده در کلاس به همراه اعتبارسنجی

با شرکت در این دوره‌ی آموزشی، علاوه بر امکان ارتباط مستقیم با مدرس، امکان دانلود و مشاهده‌ی ویدئوهای آموزشی در زمان دلخواه برای شما فراهم می‌شود.


  در شیوه‌ی پرداخت اقساطی، هزینه در سه مرحله و در طول برگزاری دوره پرداخت خواهد شد.