دوره‌ی مجازی شبیه سازی مبدل‌های حرارتی

توانایی نرم افزار انسیس فلوئنت در حوزه تحلیل و شبیه سازی مبدل‌های حرارتی بسیار برجسته است. با شرکت در این دوره‌ی خاص و منحصربه‌فرد، مهارت‌های فردی شما در این حوزه به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. 

سرفصل های این دوره به شرح زیر است:

  • آموزش۰ تا ۱۰۰ شبیه سازی مبدل‌های حرارتی دو لوله به همراه نحوه محاسبه‌ی ضریب انتفال حرارت کلی (آموزش طراحی مدل، تولید شبکه، تنظیمات حل و محاسبه‌ی ضرایب)
  • آموزش ۰ تا ۱۰۰ شبیه سازی مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله به همراه نحوه‌ی عبارت نویسی در فلوئنت ((آموزش طراحی مدل، تولید شبکه، تنظیمات حل و محاسبه‌ی ضرایب)
  • آموزش ۰ تا ۱۰۰ شبیه سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای (آموزش طراحی مدل، تولید شبکه، تنظیمات حل و محاسبه‌ی ضرایب)

    در شیوه‌ی پرداخت اقساطی، هزینه در سه مرحله و در طول برگزاری دوره پرداخت خواهد شد.