سیال مگنتوهیدرودینامیک یا MHD

به سیالی که تحت تأثیر میدان الکتریکی و مغناطیسی قرار گیرد، سیال مگنتوهیدرودینامیک یا MHD گفته می‌شود.

در این دوره‌ی آموزشی ابتدا مفاهیم مربوط به میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی شرح و بررسی خواهد شد. در گام بعدی کلیه‌ی تنظیمات مربوط به مدل MHD در نرم افزار فلوئنت آموزش داده می‌شود.

در انتهای دوره و در قالب مثال‌های کاربردی و روزدنیا، مفاهیم مربوط به این حوزه مرور و نتایج اعتبارسنجی خواهد شد.

لازم به ذکر است که این دوره، برای اولین در کشور، توسط گروه آموزشی فلوئنت دینامیک سیالات محاسباتی برگزار می‌شود.


    در شیوه‌ی پرداخت اقساطی، هزینه در سه مرحله و در طول برگزاری دوره پرداخت خواهد شد.