منتشرشده در

راهنمای شبیه سازی با انسیس فلوئنت

در این مقاله آموزشی می خواهیم در خصوص چگونگی انجام شبیه سازی با انسیس فلوئنت صحبت کنیم. قبل از هر چیز لازم می دانیم برای آن دسته از عزیزانی که به تازگی به جمع کاربران وب سایت ما پیوسته اند مختصری در خصوص قابلیت ها و ویژگی های انسیس فلوئنت توضیح داده و سپس به تشریح مراحل انجام پروژه با انسیس فلوئنت بپردازیم. در صورتی که به این موضوع علاقه مندید با ما همراه باشید.

ادامه خواندن راهنمای شبیه سازی با انسیس فلوئنت

منتشرشده در

شبیه‌سازی سطح متخلخل در فلوئنت

اگر شما نیز در حین انجام پروژه با انسیس فلوئنت در بخش شبیه سازی سطح متخلخل با مشکل مواجه شده اید تماشای این ویدئو های آموزشی را از دست ندهید. ما در راستای آموزش انسیس فلوئنت به شما علاقه مندان و بر طرف کردن خطاهای متداول همراهان وب سایت فلوئنت ویدئو های آموزشی زیر را آماده کرده ایم. با ما همراه باشید.

 

منتشرشده در

بررسی مدل های موجود در پنجره ی مبدل های حرارتی(Heat Exchanger Models)

۱) Macro Models (ungrouped and grouped)
• ANSYS FLUENT allows you to chose between two heat transfer models
• Simple effectiveness: The coolant can be single phase or two-phase
• Number of Transfer Units (NTU)
• A 1D flow is assumed for the auxiliary or coolant flow

۲) Dual-Cell-Based Heat Exchanger Models
• Uses the NTU method for heat transfer calculation
• Two volume zones defined on top of one another
• Primary flow
• Auxiliary flow
• Allows more flexibility as far as the shape of the heat exchanger is concerned

Heat Exchangers

برای آشنایی بیشتر با انواع مکانیزم‌های انتقال حرارت و کاربردهای آن در نرم افزار فلوئنت، دوره‌‌ها‎ی آموزشی ” از مبتدی تا حرفه‌ای در انسیس فلوئنت (فصل دوم)” در بخش فروشگاه آموزشی را پیشنهاد می‌کنیم.

منتشرشده در

مدل‌های انتقال حرارت تشعشع در فلوئنت

💬توضیحات:
وقتی که مدل های تابش فعال است، شار تشعشعی در حل معادله انرژی در هر تکرار گنجانده می شود.
روش‌های مختلف برای انتقال حرارت شامل هدایت، جابجایی و تشعشع است. تفاوت اصلی تشعشع با هدایت و جابجایی این است که تشعشع برای انتقال نیاز به محیط مادی ندارد. انتقال تشعشعی در هر سه محیط جامد، مایع و گاز می‌تواند اتفاق بیفتد.

مدل‌های تشعشع عبارتند از:

· مدل تشعشعی انتقال گسسته
((Discrete Transfer Radiation Model (DTRM)

· مدل تشعشعی پی-۱
(P-1 Radiation Model)

· مدل تشعشعی روزلند
(Rosseland Radiation Model)

· مدل تشعشعی سطح به سطح (مدل تشعشعی ناحیه‌ای)
(Surface to Surface (S2S)

· مدل تشعشعی دسته‌بندی گسسته
(Discrete Ordinates (DO) Radiation Model)

نرم‌افزار ANSYS Fluent به جز مدل‌های ذکر شده یک مدل خورشیدی نیز دارد که به کاربر این اجازه را می‌دهد که تاثیرات تشعشع خورشید در شبیه‌سازی‌ها را اعمال کند.

منبع: سایت ایران انسیس

در مدل DTRM فرض اصلی این است که تشعشعی که از المان سطح در یک بازه مشخص زاویه جامد خارج می‌شود، می‌تواند با یک تک‌اشعه تقریب زده شود.

مدل تشعشع P-1 ساده‌ترین حالت مدل کلی P-N است که اساس آن بسط شدت تشعشع به یک سری متعامد هارمونیک‌های کروی است.

مدل تشعشع Rosseland زمانی اعتبار دارد که ماده به لحاظ نوری ضخیم باشد و بهتر است که برای مسائلی استفاده شود که ضخامت نوری بیشتر از ۳ باشد. معادله مدل Rosseland می‌تواند از معادلات مدل P-1 بدست آید.

مدل تشعشع S2S می‌تواند برای تبادل تشعشع در یک محفظه با سطوح خاکستری و دیفیوز استفاده شود. تبادل انرژی بین دو سطح به اندازه، فاصله و جهت‌گیری دو سطح وابسته است. این پارامترها از طریق ضریب دید (view factor) در نظر گرفته می‌شوند. فرض اصلی مدل S2S این است که هر نوع تشعشع جذبی، نشری و پخشی می‌تواند صرف‌نظر شود؛ از اینرو، فقط تشعشع سطح به سطح برای تحلیل‌ها نیاز است که در نظر گرفته شود.

مدل تشعشع DO معادله انتقال تابش را برای تعداد محدودی زاویه جامد گسسته، که هر کدام به یک جهت بردار ثابت در یک سیستم کارتزین جهانی (x,y,z) مرتبط می‌شود، حل می‌کند. برخلاف مدل DTRM، مدل DO تعقیب پرتو ندارد و بجای آن معادله ۱ را به معادله انتقال برای شدت تشعشع در مختصات فضایی (x,y,z) تبدیل می‌کند. مدل DO به تعداد جهت‌های موجود معادلات انتقال را حل می‌کند.

برای آشنایی بیشتر با مفاهیم انتقال حرارت از طریق تشعشع  و کاربردهای آن در نرم افزار فلوئنت، دوره‌‎ی آموزشی ” از مبتدی تا حرفه‌ای در انسیس فلوئنتدر بخش فروشگاه آموزشی را پیشنهاد می‌کنیم.

 

انتقال حرارت از طریق تشعشع در یک اتاق
انتقال حرارت از طریق تشعشع در یک اتاق

 

منتشرشده در

مدل‌های جریان چندفازی

آشنایی با مدل حجم سیال (Volume of Fluid)

💬 توضیحات:

مدل حجم سیال یا VOF می تواند دو یا تعدادی بیشتر از سیالات غیر قابل امتزاج را با حل یک مجموعه واحد از معادلات مومنتوم و ردیابی کسر حجمی از هر یک از مایعات در سراسر دامنه مدل سازی کند.

فرمول مدل حجم سیال یا VOF بر این واقعیت استوار است که که سیالات یا فازها درهم تنیده نمیشوند. برای هر فاز اضافی که شما به مدل خود را اضافه کنید، یک متغیر معرفی شده است: کسر حجمی فاز در سلول محاسباتی. در هر حجم کنترل، مجموع کسر حجمی تمام فازها برابر با یک است.

آشنایی با مدل اویلری در مدل های چندفازی

💬توضیحات:

مدل چند فازی اویلری (Eulerian multiphase model) در فلوئنت اجازه ی مدل سازی فازهای مجزا و در حال تعامل را می دهد. فازها می توانند مایعات، گازها و یا مواد جامد و تقریبا در هر ترکیبی باشند. یک دیدگاه اویلری برای هر فاز استفاده می شود، برخلاف دیدگاه اویلری-لاگرانژی است که برای مدل فاز گسسته (discrete phase model) استفاده می شود.

مدل اویلری در جریان های چند فازی تفاوت بین مایع – مایع و مایع- جامد (گرانول) را تشخیص نمی دهد.

آشنایی با مدل اختلاط چندفازی (mixture model)

💬توضیحات:

مدل مخلوط (mixture model) یک مدل چند فازی ساده شده است که می تواند برای مدل جریان های چند فازی که در آنها فازها با سرعتهای متفاوت حرکت می کنند، استفاده شود. فرض تعادل محلی در طول های کوتاه حجمی برقرار است. مدل مخلوط را می توان در مدل جریان های چند فازی همگن با پیوستگی بالا و فازهای در حال حرکت با سرعت یکسان استفاده کرد. علاوه براین، از مدل مخلوط می توان برای محاسبه لزجت سیال های غیر نیوتنی استفاده کرد.

بررسی مدل بخار مرطوب در پنجره ی مربوط به مدل های چندفازی

💬توضیحات:

در طی انبساط سریع بخار، فرآیند میعان در مدت کوتاهی هنگام عبور از حالت خط بخار اشباع، اتفاق خواهد افتاد. فرآیند انبساط باعث می شود که بخار خشک مافوق گرم، اول سرد شده و سپس به شکل یک مخلوط دو فاز از بخار اشباع و قطرات مایع که به عنوان بخار مرطوب شناخته می شود، درآید.

مدل سازی بخار مرطوب در تجزیه و تحلیل‌ِ طراحی توربین های بخار بااهمیت است. افزایش رطوبت خروجی از توربین بخار عامل فرسایش شدید پره های توربین در مراحل کاری کم فشار، و کاهش کارایی آیرودینامیکی توربین در ناحیه بخار مرطوب خواهد شود.

 

برای آشنایی بیشتر با انواع مدل‌های چندفازی و کاربردهای آن در نرم افزار فلوئنت، دوره‌‌ها‎ی آموزشی ” از مبتدی تا حرفه‌ای در انسیس فلوئنت”، “ شبیه سازی جریان‌های میکرو و نانو، اثر افزودن نانو ذرات و مدل فاز گسستهو ” شبیه سازی جریان های چندفازی در فلوئنتدر بخش فروشگاه آموزشی را پیشنهاد می‌کنیم.

منتشرشده در

محیط های طراحی مدل انسیس

تفاوت های دو محیط مدل سازی دیزاین مُدِلِر و اِسپِیس کِلِیم در انسیس

🔻مزایا و معایب DesignModeler🔻

✅ مزایا
۱) نمودار درختی جزئی تر برای مدل سازی
(بعضی مواقع ایجاد مشکل می کند)

۲) اتصال دو جسم که با هم اتصال ندارند

۳) ایجاد اتصالات چندگانه بین سطوح

❌ معایب
۱) ایجاد خطا در بازگشت به محیط مدل سازی و ایجاد تغییرات

۲) رابط گرافیکی نامناسب

۳) احتمال بروز مشکل در فراخوانی مدل

۴) مدت زمان نامناسب برای ایجاد دستورات مدل سازی

🔻مزایا و معایب SpaceClaim🔻

✅ مزایا
۱) کم شدن بروز خطا در فراخوانی مدل

۲) کلی تر بودن نمودار درختی مدل سازی

۳) رابط گرافیکی بسیار مناسب

❌ معایب
۱) مشکلات در نمایش اتصالات و تماس

۲) عدم نمایش اندازه ها در اتصالات جسم ها

در مجموع از محیط DesignModeler بیشتر استفاده می شود. با این که رابط کاربری Spaceclaim بسیار مناسب تر است، اما هنوز نیاز به پیشرفت دارد تا بتواند با نرم افزارهایی مانند Solidworks و… رقابت کند.

منبع: مقاله ی سایت صفر تا قهرمان

منتشرشده در

تولید شبکه

اهمیت تولید شبکه در انسیس فلوئنت

تولید شبکه (مش) یکی از اساسی ترین موضوعات حل مسائل در دینامیک سیالات محاسباتی می باشد. فضای محاسباتی به المان یا حجم های متناهی تقسیم بندی می شود تا یک روش عددی مرتبه اول یا دوم بتواند روی دامنه ی تقسیم بندی شده اعمال یابد. المان های ایجاد شده هم معمولا مثلثی یا مربعی در حالت ۲بعدی و چهارگوشه یا هشت گوشه در حالت ۳ بعدی هستند.

انواع شبکه در انسیس فلوئنت

نوع شبکه برای رسیدن به:
۱) جواب های دقیق
۲) همگرایی سریع تر
۳) کاهش واگرایی عددی  در انسیس فلوئنت مورد توجه است.

نوع شبکه ی تولیدی می تواند به ۳ دسته ی زیر تقسیم بندی شود:
۱) سازمان یافته
۲) بی سازمان
۳) ترکیب سازمان یافته با بی سازمان

در شبکه ی سازمان یافته، یک الگوی تکراری وجود دارد که موقعیت هر گره را مشخص می شود. در حالیکه در شبکه ی بی سازمان تمام گره ها به صورت غیرقابل پیش بینی تعریف می شوند و هیچ نظم خاصی در شبکه وجود ندارد.در یک شبکه ساختار یافته، یک گره توسط تعداد یکسانی از گره ها احاطه شده است، در حالی که چنین نیازی در شبکه های غیر ساختاری وجود ندارد.

 

منتشرشده در

بررسی انواع شبکه های تولیدی

در این مطلب می خواهیم درباره یکی از اساسی ترین موضوعات آموزش انسیس فلوئنت تحت عنوان انواع شبکه های تولیدی صحبت کنیم:

تولید شبکه(مش) یکی از اساسی ترین موضوعات حل مسائل در دینامیک سیالات محاسباتی می باشد. فضای محاسباتی به المان یا حجم های متناهی تقسیم بندی می شود تا یک روش عددی مرتبه اول یا دوم بتواند روی دامنه ی تقسیم بندی شده اعمال یابد. المان های ایجاد شده هم معمولا مثلثی یا مربعی در حالت ۲بعدی و چهارگوشه یا هشت گوشه در حالت ۳ بعدی هستند.در ادامه درباره انواع شبکه های تولیدی توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.

انواع شبکه های تولیدی

نوع شبکه برای رسیدن به:
۱) جواب های دقیق
۲) همگرایی سریع تر
۳) کاهش واگرایی عددی مورد توجه است.

نوع شبکه ی تولیدی می تواند به ۳ دسته ی زیر تقسیم بندی شود:
۱) سازمان یافته
۲) بی سازمان
۳) ترکیب سازمان یافته با بی سازمان

در شبکه ی سازمان یافته، یک الگوی تکراری وجود دارد که موقعیت هر گره را مشخص می شود.
در حالیکه در شبکه ی بی سازمان تمام گره ها به صورت غیرقابل پیش بینی تعریف می شوند و هیچ نظم خاصی در شبکه وجود ندارد.

در یک شبکه ساختار یافته، یک گره توسط تعداد یکسانی از گره ها احاطه شده است، در حالی که چنین نیازی در شبکه های غیر ساختاری وجود ندارد.

امیدواریم با ارائه این مطلب در باره انواع شبکه های تولیدی  هر چند کوتاه توانسته باشیم در خصوص آموزش انسیس فلوئنت به شما علاقه مندان گام موثری برداشته باشیم.

منتشرشده در

آیرودینامیک

آیرودینامیک یا هواپویش، شاخه‌ای از دینامیک گازها و در حالت کلی‌تر دینامیک سیالات است که به بررسی رفتار جریان هوا و اثر آن بر اجسام متحرک می‌پردازد. منظور از حل یک مسئلهٔ آیرودینامیکی، محاسبهٔ میدان سرعت، فشار و دمای هوا در اطراف یک جسم است. برای این منظور باید معادله‌های حاکم بر جریان سیّال را حل کرد. سپس به کمک حل به دست آمده می‌توان نیروها و گشتاورهای وارد بر جسم را حساب کرد.

 

 

آیرودینامیک در فلوئنت
آیرودینامیک در فلوئنت