منتشرشده در

تحلیل مدل‌های فیزیکی موجود در انسیس فلوئنت

در این مقاله در راستای کمک به کاربرانی که قصد انجام پروژه با انسیس فلوئنت را دارند، در نظر داریم به توصیف قابلیت‌های گسترده‌ی نرم افزار انسیس فلوئنت ANSYS Fluent در مد‌لسازی و شبیه سازی جریان‌های سیال در مسائل گوناگون و بررسی مدل‌های فیزیکی موجود در انسیس فلوئنت بپردازیم.

ادامه خواندن تحلیل مدل‌های فیزیکی موجود در انسیس فلوئنت