پروژه‌های صنعتی

پروژه های صنعتی

انجام پروژه‌ی بهینه سازی پوشش مخزن ذخیره‌ی سوخت در مشهد، انجام پروژه‌ی مبدل حرارتی فشرده در مقیاس میکرو در اصفهان، انجام پروژه‌ی بهینه‌سازی سکان شناوردریایی در مشهد، انجام پروژه‌ی کوپل انتقال حرارت سیال-جامد، انجام پروژه‌ی شبیه‌سازی سوخت پرتابه‌های های سوخت جامد تنها بخشی از فعالیت ما در حوزه ارتباط با صنعت و کمک به رشد و پیشرفت میهن عزیزمان می باشد.برای ثبت پروژه‌ی صنعتی خود، فرم زیر را تکمیل نمایید.