فروش ویژه
هفته

شبیه سازی مبدل‌های حرارتی در فلوئنت

سرفصلها:
شبیه سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله در انسیس فلوئنت
شبیه سازی مبدل حرارتی دولوله (لوله ای) مارپیچ در انسیس فلوئنت 
شبیه سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای بالش (پیلو پلیت) در انسیس فلوئنت

فروش ویژه
هفته

شبیه سازی مبدل‌های حرارتی در فلوئنت

سرفصلها:
شبیه سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله در انسیس فلوئنت
شبیه سازی مبدل حرارتی دولوله (لوله ای) مارپیچ در انسیس فلوئنت 
شبیه سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای بالش (پیلو پلیت) در انسیس فلوئنت

فروش ویژه
هفته

شبیه سازی مبدل‌های حرارتی در فلوئنت

سرفصلها:
شبیه سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله در انسیس فلوئنت
شبیه سازی مبدل حرارتی دولوله (لوله ای) مارپیچ در انسیس فلوئنت 
شبیه سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای بالش (پیلو پلیت) در انسیس فلوئنت

باکس اطلاعات- مرجع تخصصی آموزش نرم افزار انسیس و فلوئنت

شبیه سازی مبدل‌های حرارتی در فلوئنت

فروش ویژه
هفته

شبیه سازی مبدل‌های حرارتی در فلوئنت

سرفصلها:
شبیه سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله در انسیس فلوئنت
شبیه سازی مبدل حرارتی دولوله (لوله ای) مارپیچ در انسیس فلوئنت 
شبیه سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای بالش (پیلو پلیت) در انسیس فلوئنت

باکس اطلاعات- مرجع تخصصی آموزش نرم افزار انسیس و فلوئنت
سبد خرید
WordPress PopUp Plugin
برای شروع آموزش نرم افزار فلوئنت کلیک کن
+ +
پیمایش به بالا