وبینارهای آموزشی

راهنمای حضور در وبینار برای کاربران:

http://esmn.ir/guideuser


توضیحات جلسه‌ی اول وبینار:

این جلسه از طریق ارتباط مستقیم با دکتر فاموری دارای موقعیت کار Staff Engineer در شرکت Arconic با موضوع ” شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی لوله‌های حرارتی به کمک نرم افزار انسیس فلوئنت” در تاریخ ۹ شهویور ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. از ویژگی‌های برجسته‌ی این دوره می‌توان به اهمیتِ استفاده از توابع تعریف شده توسط کاربر و توابع اسکالر تعریف شده توسط کاربر که به ترتیب با عنوان‌های UDF و UDS شناخته می‌شوند، اشاره کرد.

تسلط مدرس به موضوع و رضایت افراد شرکت کننده در پایان جلسه، از دیگر ویژگی‌های برحسته‌ی این وبینار آموزشی بود.

بخش‌هایی از این وبینار در ویدئوی زیر قابل مشاهده است:


برای دریافت این وبینار ارزشمند که توسط گروه آموزشی فلوئنت دینامیک سیالات محاسباتی ویرایش و تدوین شده است، از طریق فرم زیر اقدام کنید:

    وبینار شامل ویدئوی آموزشیِ تدوین شده، پایان‌نامه و سایر فایل‌هایی است که مدرس در حین آموزش از آن‌ها استفاده کرده است.